Algemene cursusvoorwaarden

Inschrijving voor een cursus vindt pas plaats als de cursist zich schriftelijk heeft aangemeld via onze website. Voor iedere cursus geldt een minimum aantal deelnemers van 10 personen. Winefield’s behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer dit minimum aantal onverhoopt niet wordt behaald. Reeds ingeschreven cursisten worden uiterlijk 10 dagen voor aanvang de cursus hierover bericht, en krijgen het betaalde cursusgeld teruggestort.

In iedere cursus is er een maximaal aantal deelnemers van 24 personen. Cursisten worden op volgorde van ontvangst van het cursusgeld ingeschreven. Winefield’s behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. Cursisten ontvangen hiervan per omgaande bericht.

Winefield’s behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen cursusdata te wijzigen, indien de noodzaak hiertoe zich onverhoopt voordoet. Uiteraard zal in deze gevallen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de cursisten.

Opzeggen van deelname aan een cursus door een cursist moet uiterlijk geschieden 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus. Daarna is 40% van het cursusgeld verschuldigd. Bij deelname aan een latere cursus wordt dit bedrag minus 50 euro in mindering gebracht.

Bij niet komen opdagen tijdens de eerste les of afzeggen op en na de aanvangsdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd. Gemiste lessen zijn geen reden voor restitutie. Opzeggen van deelname aan een examen van Winefield’s door een cursist moet uiterlijk geschieden één kalendermaand voor de examendatum. Daarna is het volledige examengeld verschuldigd.